ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 และโครงการของธนาคารต่าง ๆ 2564/2021

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ2 2564 เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถยนต์โดยมีธนาคารธนชาต เป็นตัวกลาง ซึ่งจะใช้ได้กับสินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ที่ใช้แล้วและกับสินเชื่อรถแลกเงินบริการให้ยืมเงิน 5000 ด่วนสูงสุดหลักแสน โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 ที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถจะสมัครลงทะเบียนออนไลน์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการดำรงชีวิตให้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับลูกค้าในอีกทางหนึ่ง

การลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2  2564/2021 

เงื่อนไขในการสมัครลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 

  1. ธนาคารธนชาตจะให้มีการพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 pantip สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน 
  2. หรืออาจจะให้มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปให้อีกไม่เกิน 96 งวด 
  3. ในส่วนของลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน จะให้มีการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาหน้าสุดถึง 3 เดือน 
  4. โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ2 2564 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังมีความจำเป็นต้องการเงินก้อนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตของครอบครัวก็สามารถสมัครสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน โดยผู้กู้กะได้รับเงินไปก่อน แล้วจึงค่อยชำระงวดแรกในอีก 60 วันข้างหน้าจากที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการ ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 ผ่านช่องทางออนไลน์และสามารถจะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการรองรับลูกค้าในจำนวนมาก และเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและจัดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นกการย่นระยะเวลาบริการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 ลูกค้า

ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 และโครงการพักชําระธนาคารทิสโก้

โดยจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ให้เหมาะสมและเร่งให้มีการลงทะเบียนสมัคร พร้อมกับข้อมูลและเอกสารอย่างครบถ้วนโดยเงื่อนไขที่ แตกต่างจากการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 มีดังนี้คือ

  1. สินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถ ผู้กู้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีจะได้รับส่วนลด 30% จากจำนวนค่างวดล่าสุด และให้มีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระออกไปอีกด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี 
  2. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กับโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 2 โดยจะให้การพักชำระค่างวดได้สูงสุดถึง 3 งวด และให้มีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระออกไปอีก

สำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างจากการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 ที่ลูกค้าธนาคารทิสโก้จะสามารถเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 2 ได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และจะต้องไม่เคยค้างชำระหนี้เกินกว่า 90 วันขึ้นไป 

ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กับ โครงการขอพักชําระหนี้ธนชาต โดยจะมี 2 ทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 โดยจะมีดังนี้คือ 

  1. เป็นการช่วยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 
  2. เป็นการพักชำระหนี้ให้นานสูงสุดถึง 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่อาจจะถูกเลิกจ้างหรือปิดกิจการ 

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 2 ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 หรือจะเป็นของธนาคารอื่นๆแต่ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเป็นการช่วยเหลือเหมือนพวกโครงการเงินค่าเลี้ยงดูบุตรของรัฐบาล เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ตามแต่ละธนาคารจะกำหนด