#เงินสงเคราะห์บุตร #เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม #เงินสงเคราะห์บุตร 800
เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มจากเดิมคือ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยผู้มีสิทธิ์คือผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุ 0-6 ปี โดยสิทธิ์ที่ได้เริ่ม 1 มกราคม 64 แล้วเงินจะเข้าบัญชีคือเข้าวันที่ 30 เมษายน 64