#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด#เงินสงเคราะห์บุตร#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#เราไม่ทิ้งกัน#sso connect
สำหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกข่าวดีสำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่แล้ว..แต่ในปีนี้ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเพิ่มอีก 600 ตามเงื่อนไขใหม่ซึ่งจะได้รวมกันมากสุดถึง 1200 บาทต่อเดือน..ไปดูรายละเอียดกันครับ