เมนู ถอนเงินไม่ใช้บัตร ของแอป กรุงไทย ซึ่งต้องถอนหน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ถ้าทำรายการภายในเขตเดียวกัน หรือภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
ส่วนนอกเขต หรือนอกจังหวัดที่เปิดบัญชี ก็ได้ทดลองแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกัน ฟรีหมด

#ถอนเงินไม่ใช้บัตร #กรุงไทย #ต่างจังหวัด #ฟรีค่าธรรมเนียม #ฟรี #Free #NEXT