สามารถเติมเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อนำไปใช้ในโครงการของภาครัฐที่นอกเหนือจากที่รัฐบาลเอาเข้าให้เป็นการสำรองเงินไว้ใช้จ่ายแทนเงินสด ทำตามขั้นตอนง่ายๆได้เลยค่ะ