ประวัติศาสตร์เกาะสีชัง

     เกาะสีชังเป็นเกาะกลางทะเลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ถือเป็นช่วงที่เกาะสีชังมีการพัฒนาที่เจริญที่สุดและเมื่อเกิดเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ทำให้การพัฒนาเกาะสีชังต้องหยุดชะงักลง การกล่าวถึงประวัติเกาะสีชังจึงขอกล่าวเป็นช่วงๆดังนี้

- นามเกาะสีชัง
- เกาะสีชังช่วงต้นรัตนโกสินทร์
- เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๔ )
- เกาะสีชังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ )
- การเสด็จมาประทับรักษา ณ เกาะสีชังของพระราชวงศ์
- การสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง
- จุดสิ้นสุดของพระจุฑาธุชราชฐาน
- การบูรณะพระจุฑาธุชราชฐาน